Logopedie

Preverbale logopedie

Logopedie voordat je kind spreekt, noemen we preverbale logopedie. Daarbij gaat het om de behandeling van eet- en slikproblemen bij jonge kinderen. Preverbale logopedie geeft je kind hulp bij het drinken uit de borst of uit de fles, het eten met de lepel en het leren kauwen van voedsel.

Wat je kind nodig heeft aan begeleiding maken we concreet door eerst te observeren hoe hij of zij eet en drinkt. Vervolgens doen we onderzoek naar de motoriek van de mond en beoordelen de gevoeligheid in en rondom de mond. Bijna altijd wordt bij dit onderzoek een video-opname gemaakt, zodat we nog nauwkeuriger kunnen kijken hoe het eet- en slikproces verloopt.

Preverbale logopedie aan huis

Doordat we bij preverbale logopedie vroeg beginnen, kunnen we uitbreiding van de problemen voorkomen en de juiste ontwikkeling stimuleren. De preverbaal logopedist begeleidt bij voorkeur bij jou en je kind thuis, in jullie eigen vertrouwde omgeving.

Met preverbale logopedie ondersteunen we niet alleen je kind, maar ook jou als ouder of verzorger bij het soms moeilijke proces van goed leren eten en drinken. De begeleiding bestaat onder andere uit:

  • Leren drinken uit de borst
  • Leren drinken uit de fles
  • Leren kauwen
  • Leren drinken uit een beker

Prelogopedie lijkt daarmee vooral te bestaan uit ondersteuning bij eten en drinken, maar ook het begeleiden van de eerste stappen in de communicatie is onderdeel van prelogopedie.

Prelogopedie alleen na verwijzing

Je kunt een preverbaal logopedist niet zelf inschakelen, daarvoor heb je altijd eerst de verwijzing van een huisarts of kinderarts nodig. Het is belangrijk dat je kind eerst gezien is door een arts, zodat deze eerst nagaat of er geen onderliggend medisch probleem is die de moeilijkheid in het mondgebied van je kind veroorzaakt.

Binnen Logopedisch Centrum Nouwels hebben Angeleta, Annelies, Lisette en Caroline  zich gespecialiseerd tot preverbaal logopedist. Zij volgden na hun opleiding diverse aanvullende cursussen en nemen deel aan verschillende werkgroepen, waaronder de Werkgroep Vroegbehandeling bij Voeding en Communicatie (VBVC) en de Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie (NVPL).

Voor meer specifiekere informatie over prelogopedie is er de website prelogopedie.nl.

Hulp nodig bij het eten, drinken en slikken van je baby?