Logopedie

Het Behandeltraject

Aanmelding

Wil je een eerste afspraak maken voor jezelf of voor iemand anders? Dat kan op 2 verschillende manieren:

  1. Vul  het contactformulier op deze website in.
  2. Bel met onze aanmeldlijn: 06-28475791.

Onze secretaresse, Nathalie, neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Zij inventariseert je hulpvraag & vraagt je om verschillende persoonsgegevens. Zij informeert jou over wanneer de eerste afspraak plaats kan vinden.

Tijdens onderzoek of therapie op de praktijklocatie kunnen wij geen telefoon aannemen. Spreek je vraag of boodschap in op de voicemail, samen met je telefoonnummer, dan bellen we terug zodra het kan. Wanneer je eerste afspraak gepland is, wordt deze bevestigd via e-mail. Daarnaast ontvang je een praktijkfolder en in sommige gevallen een vragenlijst, zodat je behandelend logopedist beter voorbereid is op de eerste afspraak.

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak maak je op een ontspannen manier kennis met je logopedist in de vorm van een gesprek. Je wordt uitgenodigd om je hulpvraag te delen en je logopedist verzamelt gegevens die van belang kunnen zijn voor jouw hulpvraag. Daarnaast worden ook een aantal algemene gegevens verzameld en ontvangt de logopedist van jou een verwijsbrief voor logopedie van de huisarts of specialist. Neem ook je identiteitskaart of paspoort mee, zodat we zeker weten dat het om jou of degene voor wie je logopedie aanvraagt gaat.

Onderzoek en/of observatie

Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens de eerste afspraak, bepaalt je logopedist of logopedisch onderzoek noodzakelijk is en zo ja, op welke manier dit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een test, toets en/of een (spel)observatie. Als behandeling nodig blijkt, stelt je logopedist samen met jou behandeldoelen op, wordt het behandeltraject met je doorgesproken en start de behandeling.  

Behandeling

De meeste cliënten binnen Logopedisch Centrum Nouwels worden een keer per week gedurende 25 minuten behandeld. Afhankelijk van factoren zoals de ernst en aard van je hulpvraag, je motivatie, de begeleidingsfrequentie en/of continuïteit kan een behandeling enkele weken tot ongeveer een jaar duren.

Kom je als ouders voor je kind bij de logopedie, dan ben je zelf meestal bij de behandeling aanwezig. Tijdens en vooral na de behandeling in de thuissituatie wordt actieve participatie van jou als ouder verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

Evaluaties

Tijdens het behandeltraject evalueren we regelmatig. Zo kunnen we het verloop van de behandeling monitoren en samen met jou te kijken of er aanpassingen in het behandelplan nodig zijn.

Afsluiting

Door een onderzoek, test of (spel)observatie wordt bekeken of de behandeldoelen zijn bereikt. Als de doelen zijn bereikt kan de behandeling worden afgesloten. In andere gevallen wordt in overleg met jou een nieuw controlemoment afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afsluiting van de behandeling krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Je wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf Qualiview. Omdat wij heel graag jouw mening horen over hoe je onze logopedische zorg hebt ervaren, stellen wij het erg op prijs als je deze enquête naar waarheid invult. De enquête is anoniem.

Graag horen wij zelf ook wat je als positief hebt ervaren. Heb je zaken negatief ervaren, dan hopen we dat je dat ook deelt met jouw behandelend logopedist. Je kunt dit uiteraard ook kwijt in het tevredenheidsonderzoek. Daar kunnen wij van leren en direct actie op ondernemen, zodat anderen jouw negatieve ervaring niet meer hebben.

Samenwerking

Wij zijn van mening dat samenwerking noodzakelijk is om logopedische doelen te kunnen bereiken. Naast nauw contact met de directe omgeving van ouders, partner, kinderen, etc. kan ook contact met andere betrokken personen of instanties van belang zijn. Denk daarbij aan:

  • Een medicus, zoals huisarts, kinderarts, consultatiebureauarts, kno-arts, tandarts of neuroloog
  • Een paramedicus, zoals diëtist, (kinder)fysiotherapeut of ergotherapeut
  • Een reguliere (voor)school, zoals peuterspeelzaal, basis- of voortgezet onderwijs
  • Een speciale (voor)school, zoals medisch kinderdagverblijf, speciaal (basis)- of voortgezet onderwijs
  • Overig: zoals Integrale Vroeghulp, Stichting Mee, Pento, etc.

Heb je vragen over het behandeltraject?