Logopedie

Klinische Linguïstiek

Linguïstisch onderzoek bij kinderen

Als je kind moeite heeft met het uitspreken van woorden, het formuleren van zinnen of het vertellen van een verhaal, is de kans groot dat je kind bekend is bij een logopedist. Om verschillende redenen kan het voor een logopedist lastig zijn om de spraak-/taalontwikkeling van je kind betrouwbaar in kaart te brengen.

Standaard logopedische tests geven niet altijd voldoende informatie over de spraak-/taalontwikkeling van je kind. Hierdoor sluit de behandeling niet altijd goed aan op de mogelijkheden en problemen. Dit kan leiden tot stagnatie in de spraak-/taalontwikkeling. Linguïstisch onderzoek kan dan een uitkomst bieden.

Annelies is naast logopedist ook een universitair opgeleide taalkundige, gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van (complexe) taalontwikkelingsstoornissen. Met behulp van een analyse van de spontane taal helpt zij om het niveau van de spraak-en/of taalontwikkeling van je kind nauwkeurig en betrouwbaar in kaart te brengen, zonder dat hij of zij de druk van een ‘testmoment’ ervaart.

Wanneer is linguïstisch onderzoek nodig?

  • Als standaard logopedische tests een onvoldoende betrouwbaar beeld geven van de communicatieve mogelijkheden van je kind.
  • Als de vooruitgang van je kind tijdens de logopedische behandeling stagneert.

Als je kind voor linguïstisch onderzoek in aanmerking komt, zal onze klinisch linguïst jullie uitnodigen op één van onze praktijklocaties. Zij zal je informeren over welke aspecten van de spraak-/taalontwikkeling onderzocht zullen worden, afhankelijk van de gegevens van het intakegesprek en mogelijk eerder logopedisch onderzoek.

Daarna wordt een video-opname gemaakt van ongeveer 20 minuten tijdens een spel- of gesprekssituatie van je kind met jou of de klinisch linguïst zelf. Als een video-opname in de thuissituatie een beter beeld geeft van de communicatieve mogelijkheden van je kind, is dit ook een optie.

Vervolgens wordt het gesprek uitgeschreven en geanalyseerd. De bevindingen worden uitgewerkt en zullen met jou en de (behandelend) logopedist besproken worden. Het verslag bevat de transcriptie, een algehele observatie, een analyse en gerichte behandeladviezen voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de logopedische behandeling.

Klinische linguïstiek bij (jong) volwassenen

Een taalontwikkelingsstoornis heb je niet voor even, maar voor je hele leven. Ook als je ouder bent kun je problemen ondervinden in de spraak-/taalontwikkeling. Als jouw communicatieve mogelijkheden onvoldoende betrouwbaar in beeld kunnen worden gebracht met standaard logopedische tests, kom je ook in aanmerking voor linguïstisch onderzoek.

Verloop linguïstisch onderzoek

Als je voor linguïstisch onderzoek in aanmerking komt, zal één van onze klinisch linguïsten je uitnodigen op één van onze praktijklocaties. Zij zal voorafgaand aan het onderzoek je informeren over welke aspecten van de spraak-/taalontwikkeling onderzocht zullen worden, afhankelijk van de gegevens van het intakegesprek en mogelijk eerder logopedisch onderzoek.

Vervolgens wordt het gesprek uitgeschreven en geanalyseerd. De bevindingen worden uitgewerkt en zullen met jou en de (behandelend) logopedist besproken worden. Het verslag bevat de transcriptie, een algehele observatie, een analyse en gerichte behandeladviezen voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de logopedische behandeling.

Logopedisten en linguïstisch onderzoek

Ben jij een collega logopedist en heb je op korte termijn linguïstisch onderzoek voor jouw cliënt nodig? Schakel onze klinisch linguïst in. Zij kan je veel werk uit handen nemen, doet gedegen onderzoek en komt met een advies waar jij in je therapie direct weer verder mee kunt.

Onze klinisch linguïst werkt haar bevindingen uit en doet hier verslag van bij jou als behandelend logopedist. Het verslag bevat de transcriptie, een algehele observatie, een analyse en gerichte behandeladviezen voor het zo optimaal mogelijk inrichten van de logopedische behandeling.

Klik op onderstaande button om contact op te nemen en te informeren naar onze mogelijkheden op korte termijn.

Kosten linguïstisch onderzoek

Linguïstisch onderzoek in de eerstelijn wordt helaas (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor het onderzoek komen daarom vooralsnog voor eigen rekening. Desondanks is een spontane-taalanalyse een goede investering voor het nauwkeurig en betrouwbaar in kaart brengen van de communicatieve ontwikkeling van jezelf of je kind.

Tarieven
Fonologische analyse van het Nederlands (spraakanalyse)                                €147,95 incl. btw
Kan jij je kind niet goed verstaan? Heeft de omgeving van je kind moeite om hem of haar te verstaan? Of spreekt je kind alleen in een voor hem of haar betrouwbare omgeving?

Een fonologische analyse kan dan helpen om de klankontwikkeling van je kind betrouwbaar in kaart te brengen. Er wordt onderzocht of er sprake is van een achterstand of een stoornis. Ook worden foutenpatronen en fonologische processen in kaart gebracht. Hieruit volgen gerichte behandeladviezen voor de (behandelend) logopedist, die hiermee direct aan de slag kan.

Morfosyntactische analyse van het Nederlands (zinsbouwanalyse)                  €147,95 incl. btw
Spreekt je kind nog maar in korte zinnen of husselt hij/zij woorden regelmatig door elkaar?

Een morfosyntactische analyse kan dan helpen om de zinsontwikkeling van je kind betrouwbaar in kaart te brengen. Er wordt onderzocht in welke fase van de zinsontwikkeling je kind zich bevindt. Hieruit volgen gerichte behandeladviezen voor de (behandelend) logopedist, die hiermee direct aan de slag kan.

Bij afname van zowel een fonologische analyse als een morfosyntactische analyse geldt een speciale pakketprijs van €197,95 incl. btw.

Algemene taalanalyse                                                                                            €97,95 incl. btw
Ben jij een (jong)volwassene en ervaar je problemen in de communicatie op school of op het werk? Dan is de kans groot dat er geen standaard logopedische tests op de markt zijn om jouw mogelijkheden (volledig) in kaart te brengen.

Een algemene taalanalyse kan dan zinvol zijn om jouw mogelijkheden binnen de zinsbouw, morfologie en pragmatiek in beeld te brengen. De analyse geeft een overzicht van jouw mogelijkheden binnen de gesproken en geschreven taal en geeft een duidelijk beeld hoe de logopedische behandeling ingericht kan worden.

Aanvullende diagnostiek nodig bij een taalontwikkelingsstoornis?