Logopedie

ORO-Myofunctionele therapie (OMFT)

Oro-myofunctionele therapie

Zit je kind regelmatig met zijn of haar mond open tijdens het voorlezen of het spelen van een spelletje? Is er sprake van speen-, duim-, of vingerzuigen overdag of ‘s nachts? Of heeft de tandarts of orthodontist een verkeerde slikgewoonte opgemerkt? Dan kan er sprake zijn van een verstoord evenwicht tussen alle mondspieren onderling. Een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in je mondgebied kan leiden tot een vormverandering van je kaken en je gebit. Logopedie kan helpen om het verstoorde evenwicht te herstellen.

Als je te maken hebt met een verkeerde slikgewoonte, open mondgedrag of een ander afwijkend mondgedrag zoals duimen, kan oro-myofunctionele therapie helpen.
Deze therapievorm is een oefentherapie voor het herstellen van het evenwicht in het functioneren van de spieren in je mondgebied.

Door het afleren van verkeerde gewoonten of reflexen en het in evenwicht brengen van je mondspieren verbetert de stand van je kaken en je gebit. De vorm en functie van je kaken en gebit kunnen in samenwerking met je tandarts of orthodontist in veel gevallen weer hersteld worden.

Afwijkend gebruik van de spieren in en rondom je mond heeft een negatieve invloed op de vorm van je kaken en je gebit. Als we samen die oorzaak kunnen wegnemen, dan slaat orthodontie beter aan en is de kans op een relaps (herhaling van de problemen) kleiner.

Hier een informatief filmpje over waarom het beter is om door je neus te ademen dan door je mond!

Mondgewoonten die afwijkingen veroorzaken

 • Open mondgedrag & mondademen
  De lippen zijn steeds geopend, vaak ligt de tong slap tegen of op de ondertanden. De zware slappe tong duwt de tanden naar voren en de lippen geven geen tegendruk. 
 • Foutieve slikgewoonten
  De tong wordt krachtig tegen de tanden geduwd tijdens de slik (naar voren of opzij), zodat de tanden wijken en er een open beet ontstaat.
 • Verkeerde spreekgewoonten
  Als de tong in rust en tijdens het slikken een verkeerde positie heeft, zie je dit vaak ook tijdens de articulatie. Vooral tijdens de uitspraak van de /t/, /d/, /n/ /l/, /s/ en /z/ is er vaak een verkeerde tongpositie tegen of zelfs tussen de tanden, wat je merkt aan het zogeheten slissen of lispelen.
 • Duim- of vingerzuigen
  Tijdens verschillende zuiggewoonten wordt de tong naar beneden gedrukt. Er is dan geen goede positie van de tong mogelijk. Ook sluiten de lippen niet goed en is er geen goede slik. Oro-myofunctionele therapie wordt alleen voortgezet als de zuiggewoontes afgeleerd worden.

Oro-myofunctionele behandeling bij Logopedisch Centrum Nouwels

Binnen onze praktijk zijn alle logopedisten bevoegd om oro-myofunctionele therapie te geven. Annelies, Carla, Caroline , Linda en Lisette zijn daarnaast gespecialiseerd in het stellen van een juiste diagnose bij afwijkende mondgewoonten en het opstellen van een op-maat-gemaakt behandelplan.

Een behandeling bestaat gemiddeld uit 10-15 sessies van 25 minuten, al kan dit in jouw situatie korter of langer zijn. De eerste behandelingen zijn wekelijks, daarna zijn er langere periodes tussen de behandeling. Het resultaat van de behandeling verloopt beter en sneller als je ook thuis structureel oefent. Na afloop van de logopedische behandeling vinden er altijd verschillende controles plaats.

Als er sprake is van orthodontie wordt, na beëindiging hiervan, een laatste controle-afspraak gemaakt bij de logopedie om er zeker van te zijn dat het evenwicht van de spieren in en rondom het mondgebied weer hersteld zijn. Hierdoor wordt de kans kleiner dat je kaken en je gebit in de loop der jaren weer verandert van vorm.

Samenwerkingen

Onze OMFT specialisten werken samen met allerlei tandarts- en orthodontie praktijken in de regio. Specifiek is de samenwerking met het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden in Zwolle. Hier voeren tandartsen onderzoeken en gebitsbehandelingen uit bij jonge kinderen met ernstige gebitsklachten, bij patiënten met extreme angst, bij patiënten met aangeboren of verworven tandheelkundige aandoeningen, bij patiënten met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en bij mensen met pijn in het hoofd-halsgebied of het kauwen. Ieder kwartaal is er een uitgebreid werkoverleg met deze tandartsen.

Heb je oro-myofunctionele therapie nodig?