Logopedie

Logopedie bij Schisis

In onze praktijk behandelen we veel kinderen met een schisis. We spreken van een schisis als je kind geboren is met een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet. Een baby met een schisis kan problemen hebben met eten en drinken. Kinderen en volwassenen kunnen moeite hebben met het spreken.

Logopedie bij baby’s met een schisis

Als je pasgeboren baby een schisis heeft, kan je baby problemen hebben met het drinken aan de borst of uit de fles. Of die problemen zich voordoen hangt af van de aard van de schisis. Onze logopedisten adviseren je als ouder en begeleiden je kind bij het drinken. Eerst aan de borst of uit de fles en later drinken uit een beker. Ook het eten van vast voedsel en hoe je als kind eet met een lepel is een onderdeel van de behandeling.

Logopedie bij kinderen met een schisis

Met een lipspleet of een lip-/kaakspleet kan je kind prima leren spreken. Heeft je kind een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet, dan is de kans groot dat hij of zij problemen heeft bij de uitspraak van bepaalde klanken. Kinderen die met een schisis zijn geboren, hebben over het algemeen geen problemen in de taalontwikkeling.

Onze logopedisten geven voorlichting over de spraakontwikkeling en de taalontwikkeling van je kind. We behandelen problemen in de spraak en taal bij schisis vanaf het derde levensjaar met veel functionele oefeningen voor het optimale gebruik van je mond. We geven je kind duidelijke en gestructureerde articulatie-oefeningen.

Al onze logopedisten hebben een Post-HBO scholing gevolgd over het onderzoeken en behandelen van logopedische problemen bij schisis. Caroline Nouwels is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van logopedische problemen bij schisis.

De articulatie-oefeningen bij kinderen met schisis zijn bedoeld voor thuis. We vinden het als logopedist daarom belangrijk dat je als ouder bij de behandelingen aanwezig bent, zodat je zelf ook leert hoe je je kind thuis het beste kunt begeleiden. Dagelijkse oefeningen thuis zijn van groot belang voor het slagen van de behandeling.

Als blijkt dat de logopedische zorg onvoldoende effect heeft, overleggen we voor nadere diagnose met een van de schisisteams in Nederland. Als logopediepraktijk met specialisatie logopedie bij schisis vinden we het belangrijk dat we samenwerken met diverse schisisteams. Deze teams zijn meestal onderdeel van een ziekenhuis en bieden kinderen met een schisis met hun ouders de juiste zorg, behandeling en begeleiding vanaf de geboorte en tot vele jaren later.

Caroline Nouwels heeft samen met Paula Roosjen, één van de logopedisten van het schisisteam Zwolle, in samenwerking met de ISALA Academie een Post-HBO cursus ontwikkeld voor logopedisten, waarin de diagnostiek en behandeling van kinderen met schisis aan bod komt.

Heeft je kind een schisis en zoek je een logopedisch specialist?