Logopedie

Privacy- en Cookiebeleid

Laatste wijziging: 3 december 2022

Bij het bezoek aan nouwelslogopedie.nl kan Logopedisch Centrum Nouwels jouw gegevens verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt nadat je een formulier invult of geanonimiseerd op basis van cookies. Hier beschrijven we hoe we omgaan met je persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de website.

We respecteren je privacy en verwerken je gegevens alleen in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit privacybeleid is het uitgangspunt voor de verwerking van alle gegevens die voortkomen uit het gebruik van deze website door jou als gebruiker.

Contactgegevens:

Logopedisch Centrum Nouwels
J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst

Telefoon: 06-28475791
Website: https://www.nouwelslogopedie.nl
E-mail: contact@nouwelslogopedie.nl

Binnen Logopedisch Centrum Nouwels zijn de eigenaren Caroline Nouwels-Drenth en Annelies Baars-Nouwels verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, bereikbaar op privacy@nouwelslogopedie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die je als websitebezoeker of klant zelf verstrekt. Bij het oriënterend gebruik van de website vragen we geen persoonsgegevens. Als je gebruik maakt van formulieren voor bijvoorbeeld informatie-aanvraag of het maken van een eerste afspraak, dan vragen wij om de volgende persoonsgegevens:

Een vraag stellen via het contactformulier

Je naam
Zodat we weten hoe we je kunnen aanspreken.

Je e-mailadres
Om je vraag per e-mail te beantwoorden

Je telefoonnummer
Niet verplicht, maar soms is bellen over je vraag handiger.

In het gedeelte waar je je bericht typt kan je zelf ook persoonsgegevens gebruiken. Wees daar bewust van en geef ons alleen de persoonlijke informatie die echt nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden.

Eerste afspraak maken via het afspraakformulier

Als je een eerste afspraak maakt hebben we je persoonsgegevens nodig om onze zorg op je aanvraag af te stemmen. We vragen om:

Je naam
Zodat we weten hoe we je kunnen aanspreken.

Logopedie voor jezelf of voor een ander
Je kunt voor jezelf, je kind of een ander logopedie aanvragen. Wees ervan bewust dat je persoonsgegevens deelt en ga daar zorgvuldig mee om, met name als je het voor een ander aanvraagt.

Je e-mailadres
Om vervolgcontact per e-mail mogelijk te maken.

Je telefoonnummer
Om je te kunnen bellen over je eerste afspraak.

Je adres, huisnummer, postcode en woonplaats
Voor een eerste afspraak kom je als client in ons systeem. Zie ook ons beleid hierover. Het is van belang voor schriftelijke communicatie dat we weten waar je woont.

Geboortedatum van de persoon voor wie je aanvraagt
De geboortedatum hebben we nodig om te kunnen bepalen welke logopedische zorg daar het beste bij past. Logopedie voor kinderen en jongeren is immers anders dan voor volwassenen.

De naam van de zorgverzekeraar
We werken samen met de meeste zorgverzekeraars, zodat declaraties van zorgkosten automatisch verwerkt kunnen worden. Door de naam van de zorgverzekeraar in te vullen, kunnen we je vertellen of jouw zorgverzekeraar de kosten voor logopedische zorg vergoedt.

Aard van de aanvraag
Om te kunnen bepalen welke logopedische zorg jij of degene voor wie je aanvraagt nodig heeft, vragen we om de aard, zoals adem, spraak, taal, horen, slikken, een taalontwikkelingsstoornis, etcetera.

Verwachtingen
We willen graag van je weten wat je van ons verwacht. Alleen dan kunnen we je de beste zorg aanbieden die aansluit bij je verwachtingen.

Overige vragen of opmerkingen
Als je overige vragen of opmerkingen achterlaat, kan je ook persoonsgegevens gebruiken. Wees daar bewust van en geef ons alleen de persoonlijke informatie die echt nodig is om je aanvraag te kunnen behandelen.


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Logopedisch Centrum Nouwels heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Daarbij doelen we niet op de aanvraag van zorg voor je kind, het gaat hier om de bezoeker van de website. We kunnen namelijk niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Logopedisch Centrum Nouwels raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Caroline Nouwels via privacy@nouwelslogopedie.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.


Doel en grondslag bij het verwerken van persoonsgegevens

Logopedisch Centrum Nouwels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verstrekken van informatie bij informatie-aanvraag
  • Vervolgstappen na maken van afspraak
  • Verstrekken van informatie bij inschrijving van een evenement of training.
  • Analyse van gedrag op de website om daarmee het aanbod van informatie, producten en diensten op de website te verbeteren voor toekomstig bezoek.

De gegevens worden verwerkt onder de grondslag Toestemming, wat inhoudt dat je expliciet instemt met het gebruik van je persoonsgegevens nadat je ze hebt verstrekt. Je merkt dat aan de optie in onze formulieren om een vinkje te plaatsen voor het akkoord op de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logopedisch Centrum Nouwels vraagt bij oriënterend gebruik van de website geen persoonsgegevens van jou als bezoeker. We verwerken alleen persoonsgegevens die je zelf verstrekt. We vragen om persoonsgegevens op het moment dat je een formulier invult. Als het daarbij gaat om logopedie voor jezelf, je kind of een ander, dan bewaren we je gegevens zo lang als nodig is voor het geven van logopedische zorg.

Het is mogelijk dat Logopedisch Centrum Nouwels voor een bepaald formulier extra gegevens nodig heeft dan alleen hierboven genoemd. We geven in dat geval expliciet aan voor welk doel dat persoonsgegeven gebruikt wordt en passen dit beleid erop aan.


Delen van persoonsgegevens met derden

Logopedisch Centrum Nouwels verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Logopedisch Centrum Nouwels, denk bijvoorbeeld aan het hostingbedrijf waar deze website is ondergebracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Logopedisch Centrum Nouwels blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken

Logopedisch Centrum Nouwels gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Logopedisch Centrum Nouwels gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website werkt zoals je verwacht. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Daarnaast plaatsten cookies die jouw surfgedrag binnen de website in kaart brengen, zodat we kunnen meten hoe de website wordt gebruikt. Met die gegevens kunnen we onze pagina-layout en teksten verbeteren. Het zijn hoofdzakelijk cookies van derden en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld, tenzij je die nadrukkelijk verstrekt.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je met een informatiebalkje geïnformeerd over deze cookies en heb je met het gebruik van de website toestemming gegeven voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De bedrijven waarvan wij online optimalisatie- en marketingtools gebruiken op de website zijn:

Google Analytics

Cookie: _ga/_gid/_gat
Functie: Genereren van bezoekstatistieken
Bewaartermijn: tot twee jaar na je bezoek aan de website
Toelichting: Houdt anoniem de gebruikersactiviteit bij, zodat we op basis van de statistieken de site kunnen optimaliseren voor toekomstige bezoekers.

Hotjar

Cookie: _hj***
Functie: Incidenteel zetten we Hotjar in om kijk- en klikgedrag op de site te analyseren. Dat doen we tijdelijk nadat we nieuwe pagina’s of functies aan de site hebben toegevoegd en willen zien hoe en of die nieuwe functies worden gebruikt.
Bewaartermijn: 365 dagen


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Logopedisch Centrum Nouwels en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand te ontvangen of op jouw verzoek naar een andere organisatie te sturen.

Wil je gebruikmaken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@nouwelslogopedie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet je het verzoek indienen met het e-mailadres waarmee je bij Logopedisch Centrum Nouwels bekend bent. We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logopedisch Centrum Nouwels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Logopedisch Centrum Nouwels via privacy@nouwelslogopedie.nl.


Wijzigingen

Logopedisch Centrum Nouwels kan wijzigingen aanbrengen in dit Privacy- en Cookiebeleid. Bovenaan deze pagina staat de datum van laatste wijziging.


Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan per e-mail contact op met Caroline Nouwels – Drenth of Annelies Baars – Nouwels van Logopedisch Centrum Nouwels op privacy@nouwelslogopedie.nl.

Klopt er iets niet op de site?