Logopedie

Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2023 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedisch Centrum Nouwels heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.
Omdat Logopedisch Centrum Nouwels een gecertificeerde praktijk is, zijn onze prijzen anders dan een niet gecertificeerde praktijk. In de contracten die we met de zorgverzekeraars hebben afgesloten worden ook verschillende tarieven gehanteerd. Kijk daarvoor in deze tarievenlijst.

Tarieven zonder verzekering

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening thuisgestuurd, die je zelf moet voldoen.

De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tabel 1: Dienst (zitting) Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 96,00
Eenmalig onderzoek € 96,00
Individuele  zitting  reguliere logopedie € 48,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 96,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 29,00
Telefonische zitting (max 15 minuten)* € 28,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt* € 48,00

 

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Extra informatie m.b.t. intercollegiaal overleg 

Wij merken dat er steeds vaker door scholen en andere instanties (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden passend onderwijs) een beroep gedaan wordt op de specifieke deskundigheid van de logopedisten in onze praktijk in de vorm van een intercollegiaal overleg. Tijdens een dergelijk overleg vindt er afstemming plaats met de leerkracht, intern begeleider en/of de ambulant- of trajectbegeleider om de zorg rondom de desbetreffende leerling zo optimaal mogelijk te coördineren. Daarnaast neemt vanuit scholen en andere instanties ook de vraag naar logopedische onderzoekverslagen en logopedische behandelverslagen toe. Wij merken echter met enige regelmaat dat er nog onduidelijkheid bestaat over de onkosten van deze werkzaamheden.

Leerlingen met bijvoorbeeld een spraak- of taalstoornis op een reguliere basisschool krijgen behandeling van een logopedist op de kosten van de zorgverzekeraar. De afstemming tussen zorg en onderwijs wordt door alle partijen als een grote meerwaarde ervaren. Echter, de tijd die met deze afstemming gemoeid is, mag wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Daarnaast neemt door de invoering van passend onderwijs de vraag naar het verrichten van onderzoek en het maken van een logopedisch verslag voor bijvoorbeeld de aanvraag van een (her)indicatie voor een cluster 2 arrangement toe. Voor deze aanvraag moet vaak onderzoek worden gedaan dat niet binnen het logopedisch behandelplan van de leerling past. Het onderzoek en de bijbehorende verslaggeving kost tijd, dat ook wettelijk gezien niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd mag worden.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedisch Centrum Nouwels voor deze werkzaamheden onkosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. De prijzen zoals genoemd in Tabel 2 gelden vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tabel 2: Diensten die niet worden vergoed door de
zorgverzekeraar
Tarief
Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-
/leerlingbespreking)**
€ 48,00
Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal
kilometers)**
€ 29,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)** € 48,00
Telefonisch overleg/beeldbellen met derden per 15 minuten
(cliënt-/leerlingbespreking)**
€ 28,00
Beantwoorden van mail in plaats van overleg/beeldbellen met
derden (cliënt-/leerlingbespreking)**
€ 28,00
Intercollegiaal consult (per 30 minuten)** €48,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** € 36,00

 

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.

Hier vind je de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Heb je vragen over tarieven?