Logopedie

Tarieven

Logopedische zorg wordt in 2024 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopedisch Centrum Nouwels heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland.

De kosten die je maakt voor logopedie vallen wel onder het eigen risico, wat inhoudt dat je de wettelijk vastgestelde 385 euro zelf betaalt. Alle kosten daarboven worden vergoed. Als je voor een lagere verzekeringspremie je eigen risico hebt verhoogd, dan kan het bedrag voor eigen risico 500 euro hoger uitvallen dan de wettelijke 385 euro. We adviseren je om bij je zorgverzekeraar af te stemmen wat jouw eigen risico is, voordat je een eerste afspraak met ons maakt. Zo voorkom je onvoorziene kosten.

Voor mensen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie bij je kinderen worden dus niet met je eigen risico verrekend.
Omdat Logopedisch Centrum Nouwels een gecertificeerde pluspraktijk is, zijn onze prijzen anders dan een niet gecertificeerde praktijk. Kijk in deze tarievenlijst voor een overzicht van de tarieven voor logopedie van je zorgverzekeraar. Let op: zorgverzekeraars hanteren in hun contracten verschillende tarieven.

Directe Toegankelijkheid Logopedie

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden logopedie zonder verwijzing door een arts of specialist. Als je kind logopedische zorg afneemt op zijn of haar schoollocatie is een verwijzing voor logopedie door een arts of specialist altijd noodzakelijk. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Tarieven zonder verzekering

Bij ons kun je ook terecht als je geen zorgverzekering hebt of als je zorg wilt afnemen die niet binnen je zorgverzekering valt. Voor de afgenomen zittingen krijg je een factuur per mail toegestuurd, die je zelf moet voldoen.

De prijzen zoals genoemd in Tabel 1 gelden vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024 en als de behandeling buiten de voorwaarden van je zorgverzekering valt. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tabel 1: Dienst (zitting) Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 96,00
Eenmalig onderzoek € 96,00
Individuele  zitting  reguliere logopedie € 48,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 96,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 29,00
Telefonische zitting (max 15 minuten)* € 28,00
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt* € 48,00

 

* Wordt door sommige zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Extra informatie m.b.t. intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg is door de zorgverzekeraars in 2024 niet ingekocht als prestatie. Dit betekent dat de logopedisten van Logopedisch Centrum Nouwels de werkzaamheden voor intercollegiale overleggen (fysiek, telefonisch of per mail) met bijvoorbeeld leerkrachten, collega logopedisten, fysiotherapeuten etc. niet kunnen indienen bij de zorgverzekeraar van de desbetreffende persoon. Hetzelfde geldt voor het opstellen van een verslag naast de jaarlijkse verslaggeving of het verrichten van (extra) diagnostiek dat niet binnen het huidige logopedische behandelplan past.

Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, brengt Logopedisch Centrum Nouwels voor deze werkzaamheden kosten in rekening. Denk hierbij aan de aanwezigheid en inbreng van een logopedist bij een intercollegiaal overleg, het uitvoeren van extra onderzoek op aanvraag met daarbij een uitgebreid verslag met interpretaties van de onderzoeksgegevens die niet standaard uit het jaarlijkse verslag te halen zijn of passen binnen het logopedisch behandelplan van de leerling. 

De aanvrager dient deze werkzaamheden te vergoeden. De prijzen zoals genoemd in Tabel 2 gelden vanaf 1 januari 2024 tot 31 december 2024. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Tabel 2: Diensten die niet worden vergoed door de
zorgverzekeraar
Tarief
Overleg met derden per 30 minuten (cliënt-
/leerlingbespreking)**
€ 48,00
Uittoeslag bij overleg met derden (ongeacht het aantal
kilometers)**
€ 29,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten)** € 48,00
Telefonisch overleg/beeldbellen met derden per 15 minuten
(cliënt-/leerlingbespreking)**
€ 28,00
Beantwoorden van mail in plaats van overleg/beeldbellen met
derden (cliënt-/leerlingbespreking)**
€ 28,00
Intercollegiaal consult (per 30 minuten)** €48,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** € 36,00

 

**   De aanvrager van deze dienst krijgt de factuur toegezonden en dient deze te voldoen.
*** De cliënt krijgt zelf de factuur toegezonden en dient deze zelf te voldoen.

Hier vind je de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Tarieven voor workshops, trainingen, studiedagen etc.

Voor trainingen, workshops, studiedagen etc. gelden aparte tarieven. Algemeen geldt een tarief van € 90,00 per uur exclusief BTW. Dit is een richtprijs. Vaak worden trainingen op maat gemaakt en kun je daarvoor een offerte opvragen.

Kijk hier voor meer informatie 

Hier vind je de uitgebreide betalingsvoorwaarden.

Heb je vragen over tarieven?