Logopedie

Over ons

Elkaar leren begrijpen

Wij vinden het belangrijk dat de mensen om je heen jou begrijpen. Dat je als kind op school en thuis verstaanbaar spreekt. Dat je als volwassene je stem beter gebruikt. Gezonder ademt. Met taal jezelf beter kunt uitdrukken. Dat je met plezier communiceert met anderen ondanks je verminderde gehoor. En goed kunt slikken bij eten en drinken.

Met aandacht, geduld en betrokkenheid in een leuke praktijk bieden we structuur en praktische handvatten voor baby’s, kinderen, tieners en volwassenen. De mensen van Logopedisch Centrum Nouwels gaan voor jouw doel. Zelfs als het niet 1-2-3 lukt kan met innovatieve zorg op maat toch progressie worden geboekt.

“Bij Logopedisch Centrum Nouwels leren we dat spraak en taal leuk, leerzaam en binnen je eigen bereik ligt. In de afgelopen 30 jaar hebben we dat al voor veel mensen bereikt. Niet van vandaag op morgen, maar altijd met kleine stapjes.”
Caroline Nouwels

Waar we voor gaan

Bij Logopedisch Centrum Nouwels zijn we er van overtuigd dat logopedische zorg een positieve bijdrage levert in het leren begrijpen van elkaar. Voor mensen geboren met Downsyndroom, een kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is communiceren echter niet vanzelfsprekend. Juist in die situaties vinden we het belangrijk dat jij en je kind elkaar leren begrijpen.

Wij vinden het belangrijk dat we naast allround logopedie voor iedereen ook speciale logopedische zorg bieden voor kinderen met Downsyndroom en kinderen met een schisis. We geven preverbale logopedie aan baby’s en peuters met eet- en slikstoornissen en we helpen kinderen en jongvolwassenen met taalontwikkelingsstoornissen of bij het gebruik van ondersteunde communicatiemiddelen.

Logopedisch Centrum Nouwels wil mensen die nog niet goed kunnen communiceren leren dat communicatie leuk, leerzaam en binnen je eigen bereik ligt. Juist waar het heel moeilijk gaat, zien we bij Logopedisch Centrum Nouwels mogelijkheden.

De opgedane kennis en ervaring van de afgelopen 30 jaar delen we. Dat doen we onder andere met gastlessen aan studenten, met spreken op evenementen voor zorgprofessionals, door training van collegalogopedisten en met workshops voor iedereen.

Wat onze cliënten zeggen

Na afsluiting van een behandeling krijg je als cliënt van het bedrijf Qualizorg een uitnodiging voor een cliënttevredenheidsonderzoek. Hieronder tonen we de resultaten daarvan. De tevredenheid wordt uitgedrukt in een Net Promotor Score van -100 tot +100 en in een rapportcijfer.