Logopedie

Spraak

Spraakproblemen

Spreken doen we in zinnen, die weer bestaan uit woorden, lettergrepen en klanken. Elke letter of lettercombinatie heeft een eigen klank. Van de mensen met wie je opgroeit leer je nieuwe klanken en deze te combineren tot woorden.

Als een kind niet voldoende verstaanbaar spreekt kan dat vele oorzaken hebben. Zo kan er sprake zijn van een achterstand in de klankontwikkeling of de spraakmotorische ontwikkeling, maar ook van een verminderd gehoor, planningsproblemen, nasaal spreken, slissen of stotteren.

Als jij of je kind problemen heeft met de spraak, zoals het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde klanken, woorden of hele zinnen dan kan logopedie je helpen.

Je kunt met logopedie de communicatie tussen jezelf of je kind en de omgeving verbeteren. Daarmee verhelp je dat je kind bijvoorbeeld gefrustreerd raakt als het iets aan jou wil vertellen, maar jij het niet begrijpt. Of als jij je kind wel begrijpt, maar dat anderen jouw kind niet goed verstaan.

Schisis

‘Ik heb een schisis gehad en ben geopereerd, maar ik praat nog steeds onduidelijk.’
Ingrid, 10 jaar, scholiere

Bij spraakstoornissen als gevolg van een kaak-, lip-, gehemeltespleet (schisis) zijn er onjuiste patronen in je spraak ingeslepen. We leren je op een andere manier praten, zodat je duidelijker verstaanbaar bent voor anderen. Al onze logopedisten zijn aanvullend geschoold in het onderzoeken en behandelen van spraakstoornissen als gevolg van een schisis. Onze logopedist Caroline is op dit gebied gespecialiseerd & alle logopedisten zijn hiervoor aanvullend geschoold.

Stotteren

‘Ik vind het moeilijk om een presentatie te houden op school, want ik stotter’
Erwin, 14 jaar, HAVO

Als je door stotteren niet meer ontspannen kunt spreken, kan logopedie je helpen. Stotteren kan zich uiten in het onbedoeld herhalen of langer uitspreken van klanken, lettergrepen of woorden.  Als je stottert kan zich dat ook lichamelijk uiten, zoals veel knipperen met je ogen, snel ademhalen of zweten. Een mogelijk gevolg is dat je bepaalde situaties gaat vermijden of het stotteren omzeilen door andere klanken te gebruiken. Stotteren kan je onzeker maken.

Onze logopedisten kunnen helpen door de aard en de ernst van het stotteren te onderzoeken en ontspannen te leren spreken. Niet meer stotteren is nooit een doel op zich. Onze logopedist Melanie is aanvullend geschoold in het onderzoeken en behandelen van stotterhulpvragen.

 

Dysartrie en Verbale apraxie

“Na 6 logopedielessen heb ik geleerd dat ik luider moet spreken en hoe ik beter kan articuleren. Tijdens het etentje van afgelopen zaterdag kreeg ik complimenten over hoe mijn spraak vooruit was gegaan.”
Henk, 67 jaar, gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson.

Ook op latere leeftijd kun je problemen hebben met verminderde verstaanbaarheid. Soms komt dat door beschadiging van het zenuwstelsel. Spieren die je nodig hebt bij het ademen, je stemgeluid en je uitspraak werken dan onvoldoende. Dit heet dysartrie en komt door bijvoorbeeld een ongeval, een beroerte, een hersentumor, een spierziekte zoals ALS of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson.

Een andere oorzaak van verminderde verstaanbaarheid is zogeheten verbale apraxie. Daarbij werken de spieren die je gebruikt bij ademhaling en spraak nog wel goed, maar de aansturing van die spieren geeft problemen. Verbale apraxie kan ontstaan door hersenletsel zoals een beroerte, een trauma door een ongeluk of door een hersentumor.

Onze logopedisten doen onderzoek naar je spraak en verstaanbaarheid. Bij dysartrie kijken we ook naar het gevoel en het functioneren van de spieren in je gezicht. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid van de spraak, waarbij je optimaal gebruik maakt van je mogelijkheden. Onze logopedist Baukje is gespecialiseerd in logopedie bij de ziekte van Parkinson en aangesloten bij Parkinsonnet.

Oro-myofunctionele therapie

Zit je kind regelmatig met zijn of haar mond open tijdens het voorlezen of het spelen van een spelletje? Is er sprake van speen-, duim-, of vingerzuigen overdag of ‘s nachts? Of heeft de tandarts of orthodontist een verkeerde slikgewoonte opgemerkt? Dan kan er sprake zijn van een verstoord evenwicht tussen alle mondspieren onderling. Een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in je mondgebied kan leiden tot een vormverandering van je kaken en je gebit.

Onze logopedisten kunnen je helpen bij het in kaart brengen van een afwijkende functie van de mond- en tongspieren en kunnen je helpen het evenwicht in de spieren te herstellen met behulp van oro-myofunctionele therapie. Soms is hierbij samenwerken met de tandarts of orthodontist noodzakelijk. Al onze logopedisten zijn aanvullend geschoold in het geven van oro-myofunctionele therapie. Annelies en Caroline zijn hierin gespecialiseerd.

Heb je problemen met je spraak of heb je een verwijzing gekregen van een tandarts of orthodontist?