Logopedie

Samenwerking gespecialiseerde teams

Onze logopedisten werken met gespecialiseerde teams samen, om zo de beste zorg voor onze cliënten te waarborgen. Juist daar waar het wat moeilijker gaat, doen wij graag één of meerdere stappen extra om het optimaal haalbare resultaat te behalen.

Schisisteam ISALA Zwolle

In ons team zijn alle logopedisten aanvullend opgeleid in het behandelen van schisis. Wij zien gemiddeld 15 kinderen per week met een schisis. In samenwerking met het schisisteam bepalen we welke behandeling voor deze unieke persoon het beste is. Caroline Nouwels heeft samen met Paula Roosjen, logopedist van het schisisteam een cursus voor logopedisten ontwikkeld over logopedie bij kinderen met een schisis.

Downteam ISALA Zwolle

Caroline Nouwels werkt als extern specialist in het Downteam van de ISALA in Zwolle. Eénmaal per maand ziet zij in de Downpoli samen met de kinderarts, kinderfysiotherapeut en de ergotherapeut kinderen van 0 tot 18 jaar met Downsyndroom. Elise Keijzer Ravensbergen is haar vaste vervanger.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Vogellanden Zwolle

Ieder kwartaal is er overleg met de tandartsen van het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Hieraan nemen onze OMFT (Oro Myo Functionele Therapie) – specialisten Annelies Baars, Carla Bisschop en Caroline Nouwels deel. We bespreken logopedische en tandheelkundige mogelijkheden qua onderzoek en behandeling passend bij de hulpvragen van patiënten van het CBT en cliënten van onze praktijk.

Regionaal DCD netwerk Vogellanden Zwolle

Het Regionaal DCD netwerk Zwolle is een netwerk van zorgaanbieders uit de eerste en tweede lijn, dat zich richt op de behandeling van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). De centrale probleemstelling die wij ons gesteld hebben is: hoe kunnen we de zorg voor kinderen met DCD zinniger, zuiniger en excellent organiseren? Caroline Nouwels neemt deel aan dit netwerk.

Eetteam Vogellanden Zwolle

In ons team werken 3 preverbaal logopedisten, Baukje Zuidema, Lisette Aubri en Caroline Nouwels. Preverbaal logopedisten werken met jonge kinderen met eet- en slikmoeilijkheden. Preverbale logopedie geeft je kind hulp bij het drinken uit de borst of uit de fles, het eten met de lepel en het leren kauwen van voedsel. Soms is aanvullende hulp nodig en schakelen we een eetteam, zoals bijvoorbeeld van Vogellanden, in.

Verpleegkundig kinderdagverblijf De Schavuiten Zwolle

Dit kinderdagverblijf is er voor kinderen die niet naar een regulier kinderdagverblijf kunnen, omdat ze verpleegkundige zorg nodig hebben. Ook extra begeleiding door een veelal medische oorzaak kan een reden zijn waarom kinderen naar deze gespecialiseerde opvang komen. De Schavuiten in Zwolle is gehuisvest in hetzelfde gebouw als onze praktijkvestiging Business Centre Oosterenk. Hierdoor hebben wij korte lijnen met ouders en verpleegkundigen en kunnen we hulp bieden bij eet- en drinkproblemen of problemen in de spraak/taalontwikkeling.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 3000 zorgvereners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het doel is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Regelmatig zijn er multidisciplinaire en monodisciplinaire bijeenkomsten in de regio (Steenwijk-Meppel), waarbij we actief deelnemen. Baukje Zuidema is onze Parkinsonnet therapeut.

Oncologienetwerk Dalfsen

In regio Zwolle zijn verschillende lokale oncologienetwerken gestart. De netwerken bestaan uit eerstelijns zorgprofessionals en hebben als doel om de patiënten met of na kanker vanuit de thuissituatie te verbeteren. Wij nemen deel aan het oncologienetwerk regio Dalfsen. Aan dit netwerk zijn verschillende zorgprofessionals verbonden (logopedisten, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten) die, waar nodig, met elkaar samenwerken. Zo kunnen we de patiënt bij de verschillende fasen van het ziekteproces en herstel de juiste zorg bieden. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waarin o.a. de laatste inzichten worden gedeeld.

Stichting Gezondheidszorg Avereest (SGA)

SGA is een overkoepelend platform waarin de zorgaanbieders in het werkgebied Dedemsvaart en Balkbrug willen samenwerken ten behoeve van de inwoners. Zo is er hierbij aandacht voor het centraal stellen van de vraag van de gebruikers van de dienstverlening van de zorgaanbieders; een respectvolle bejegening; oog voor de samenhang tussen wonen, zorg en welzijn, het nastreven van doelmatigheid; aandacht voor kwaliteit en verbeteren/vernieuwen van ons aanbod en meer. Regelmatig is er een vergadering waarin we elkaar op de hoogte brengen van informatie over onze dienstverlening. Ook zijn er werkgroepen geformeerd. Baukje Zuidema neemt vanuit onze praktijk deel aan de werkgroep ‘Ondervoeding’.

Onderwijscentrum De Twijn Zwolle

Sinds 01-09-2021 hebben wij een praktijkvestiging geopend op De Twijn in Zwolle. Wij bleken met onze praktijk al veel overeenkomsten te hebben met De Twijn en om de lijnen kort te houden starten we met een praktijkvestiging daar, die overigens ook toegankelijk is voor mensen die niet verbonden zijn aan De Twijn.

Stichting Adullam

Dit is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Binnen enkele woonvoorzieningen en dagactiviteitencentra van Adullam in de regio Staphorst, Genemuiden en Zwolle voeren wij diagnostiek uit aangaande communicatieproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, stellen we communicatieprofielen op voor cliënten en maken we begeleidingsplannen aangaande de (ondersteunende) communicatie. Daarnaast trainen we op aanvraag groepsleiding.

Heb je vragen over samenwerken in een gespecialiseerd team?