Logopedie

Logopedie bij Taalontwikkelingsstoornissen

Sommige kinderen zijn sportief en kunnen bijvoorbeeld goed voetballen, terwijl andere kinderen minder balgevoel hebben. Deze kinderen zijn dan bijvoorbeeld juist muzikaal of creatief. Ook in de taalontwikkeling zijn sommige kinderen taalvaardig, terwijl bij andere kinderen de taalontwikkeling trager lijkt te verlopen. Sommige kinderen zijn laatbloeiers en hebben alleen wat meer tijd nodig of zijn gewoon net iets minder taalvaardig van nature. Andere kinderen ervaren wel problemen in de taalontwikkeling door bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis.

ik ging voetballen opeen zij de meester tegen mij Kas je hept het supper goed gedaan je krijgt kaartjes gratis van mij ik koop het voor je voor de wetstrijd dat ik van voetbal hou opeens dagt ik dat is supper dan neem ik me voetbalsgoenen mee o nee dat hoef niet ik kan aleen kijken bij de wetstrijd maar ik wou ook meedoen….’’

Een taalontwikkelingsstoornis kan voorkomen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak. Dit wordt een taalontwikkelingsstoornis (TOS) genoemd. Er is dan sprake van een hardnekkig aangeboren taalontwikkelingsprobleem, waarbij er naast een taalachterstand ook typische kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis aanwezig zijn. De problemen worden bij een specifieke taalstoornis niet veroorzaakt door bijvoorbeeld gehoorproblemen, motorische problemen, onvoldoende taalaanbod of een algeheel vertraagde ontwikkeling.

Als er bij je kind wel sprake is van een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor zijn of haar taalproblemen noemen we dat een taalontwikkelingsstoornis samenhangend met.

Taalontwikkelingsstoornis

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kun je bij je kind herkennen aan:

 • Weinig of niet (gevarieerd) brabbelen wanneer je kind nog een baby is;
 • Weinig nieuwe woordjes leren;
 • Jij begrijpt niet wat je kind zegt;
 • Je kind begrijpt niet wat anderen tegen hem of haar zeggen;
 • De aandacht niet bij de les kunnen houden;
 • Niet op de juiste woorden komen;
 • Spreken in korte, kromme zinnen;
 • Onverwachte antwoorden geven op vragen;
 • Liever geen gesprek beginnen met een ander;
 • Moeilijk een lopend verhaal kunnen vertellen;
 • Slecht verstaanbaar praten;
 • Mondelinge opdrachten niet goed uitvoeren;
 • Moeilijk kunnen zeggen hoe je je voelt;
 • Regelmatig in conflict met leeftijdgenootjes.

Als je denkt dat jouw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan kunnen wij je helpen om erachter te komen of dat inderdaad zo is. Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het stellen van de diagnose bij een taalontwikkelingsstoornis en de juiste behandeling daarvan. Wij onderzoeken je kind met bewezen effectieve onderzoeksmethoden en we verwerken de resultaten in een overzichtelijk en praktisch behandelplan. Onze logopedist Annelies is naast logopedist ook klinisch linguïst. Zij is een universitair opgeleide taalkundige, die gespecialiseerd is in de diagnostiek en behandeling van (complexe) taalontwikkelingsstoornissen.

We werken volgens de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornis.  De richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie.

Bij Logopedisch Centrum Nouwels maken we gebruik van een multidisciplinair netwerk van externe specialisten. Als voor jouw kind aanvullend onderzoek nodig is door bijvoorbeeld een KNO-arts, kinderarts, audiologisch centrum of orthopedagoog, dan werken wij met hen samen of kunnen we je in sommige gevallen doorverwijzen.

Maak je je zorgen?

Onze logopedisten willen altijd met je meedenken, dus bel of stuur ons een mail met je vraag.