Logopedie

Specialisatie Logopedie

Specialisatie in logopedische zorg

Bij Logopedisch Centrum Nouwels hebben we in de afgelopen 30 jaar gezien dat logopedische zorg een positieve bijdrage levert in het leren begrijpen van elkaar. Voor mensen geboren met Downsyndroom, een kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is communiceren niet vanzelfsprekend.

Juist in die situaties vinden we het belangrijk dat jij en je kind elkaar leren begrijpen. Daarom bieden we speciale logopedische zorg voor kinderen met Downsyndroom en kinderen met een schisis. We geven prelogopedie aan baby’s met eet- en slikstoornissen en we helpen kinderen en jongvolwassenen met taalontwikkelingsstoornissen.

De logopedisten van Logopedisch Centrum Nouwels gaan altijd voor jouw doel: we willen je baby laten drinken, je dreumes met de pot mee leren eten, je peuter leren praten of je kind in langere zinnen laten spreken en een brood laten bestellen bij de bakker. Zelfs als het niet meteen lukt, kunnen we met innovatieve zorg op maat toch progressie boeken.

Waar kunnen we je mee van dienst zijn?

Op zoek naar een specialist in logopedische zorg?