Cursus

Logopedie bij kinderen met een schisis

Cursus Logopedie bij kinderen met een schisis

Samen met Paula Roosjen, één van de logopedisten van het schisisteam ISALA Zwolle, heeft Caroline Nouwels een training over logopedie bij kinderen met een schisis ontwikkeld voor logopedisten die kinderen met een schisis behandelen.
Het komt in de praktijk vaak voor dat een logopedist een tijd lang geen kinderen met schisis behandelt en dan ineens weer één of meer. Doordat deze behandelingen minder frequent voorkomen, is het soms lastig om de kennis en vaardigheden op dit terrein bij te houden. Er is in de training aandacht voor de opbouw van de logopedische behandeling en wat de behandeling van een kind met schisis onderscheidt van de behandeling bij kinderen met andere spraakproblemen. Kortom een zéér leerzame en inspirerende dag! De cursusduur is 1 dag.

Datum: 21 november 2024

Locatie: ISALA Academie Zwolle

Tijdstip: 09.30 – 16.30 uur

Trainers: Paula Roosjen-Kok & Caroline Nouwels-Drenth

Kosten: € 250,00

Opgave: Je kunt je uitsluitend opgeven bij de ISALA Academie via deze link.

Vragen over de schisiscursus?