Logopedie

Taal

Taalontwikkeling bij kinderen

‘Papa auto’
Gert-Jan, 3 jaar.

Iedereen leert taal in zijn of haar eigen tempo. Als je kind op taalgebied achterblijft bij leeftijdgenootjes, dan kan er sprake zijn van een achterstand in de taalontwikkeling. Je kind heeft bijvoorbeeld moeite met het begrijpen van wat er gezegd wordt. Ook kan je kind in ‘kromme’ korte zinnen spreken of moeite hebben met het leren van nieuwe woorden en het vertellen van een verhaal. Of er zijn moeilijkheden in de zogeheten communicatievoorwaarden: Je merkt bijvoorbeeld dat je kind grote moeite heeft om op zijn beurt te wachten, het lastig vindt om te luisteren en oogcontact te maken in gesprekssituaties. Een achterstand in de taalontwikkeling kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van onvoldoende taalaanbod of van een taalontwikkelingsstoornis.

Als je twijfelt over de taalontwikkeling van je kind is het verstandig om een afspraak te maken met een logopedist. Onze logopedisten kunnen het niveau van de taalontwikkeling van je kind zorgvuldig onderzoeken en samen met jou bepalen of logopedie nodig is.


“Mijn dochter praatte als driejarige aan één stuk door, maar mensen die haar niet kennen konden haar nauwelijks verstaan. Zij bleek bepaalde klankprocessen onjuist te hebben opgeslagen, zo legde de logopedist mij uit. Op speelse wijze leerde mijn dochter dat ze de klanken niet achter in de mond, maar voor in de mond moest maken. Na 6 maanden logopedie sprak ze verstaanbaar voor haar groepsgenootjes op de peuterzaal en haar leidster. Toen moest ze net naar groep 1 van de basisschool en ze kon verstaanbaar spreken! Ik was wel opgelucht en blij dat logopedie zo goed had geholpen.”
Vader van Sanne, een meisje van 4 jaar

Handige documenten

Om een beter beeld te krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je kind, kun je de SNEL-test gebruiken.

Als je meer informatie wilt over welke woorden je kind moet kennen op welke leeftijd, biedt de lijst met Basiswoorden Amsterdamse Kleuters, kortweg BAK-lijst, een uitkomst. De lijst bevat uiteenlopende alledaagse woorden die in het kleuteronderwijs gebruikt worden en vormen de basis van een gezonde woordenschat.

Taalontwikkeling bij volwassenen

‘Mijn moeder heeft een beroerte gehad en nou zegt ze steeds de verkeerde woorden’
Jan, zoon van een mevrouw van 82 jaar.

Ook op latere leeftijd kun je te maken hebben met taalproblemen, ook al heb je daar van jongs af aan geen moeite mee gehad. Taalproblemen bij volwassenen treden op na bijvoorbeeld een hersenbloeding, wat tot gevolg heeft dat je de taal niet goed meer begrijpt, met incomplete zinnen (telegramstijl) spreekt of als je verkeerde woorden in de verkeerde situatie gebruikt.

Afasie

Taalstoornis kan optreden na een beroerte, hersentumor of een ongeval. Een taaalstoornis door een hersenletsel is Afasie. Het komt vaker bij oudere mensen voor, maar ook bij jongeren met hersenletsel.

Met Afasie kun je problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, met zelf spreken, lezen of schrijven. De ernst van het hersenletsel bepaalt de vorm van Afasie. En niet iedereen met Afasie heeft de bovengenoemde problemen.

Onze logopedisten zullen door middel van onderzoek de specifieke taalproblemen in kaart brengen. Aan de hand van de uitkomst starten we een behandeling om de communicatie te verbeteren. De therapie verlenen we niet alleen aan de persoon met hersenletsel, maar ook aan de mensen die dichtbij staan. Ook zij leren hoe je het beste communiceert bij herstenletsel, zodat je elkaar beter begrijpt.

Het resultaat van de behandeling is moeilijk te voorspellen. De uitkomst hangt van veel factoren af. Verbetering in de taalontwikkeling is al merkbaar in de eerste drie maanden van het herstel.

Na logopedie in het revalidatiecentrum en later in de praktijk heb ik veel moeten oefenen om mijn taal weer terug te vinden. We zijn nu 1 jaar verder en ik kan weer praten, al gaat het nog niet zo snel als voorheen en ik word er ook wel sneller moe van. Toch ben ik nu al blij met dit resultaat.”
Tiny, 67 jaar

Heb je problemen taal of vragen over taalstoornissen?