Zomer in de logopediepraktijk

mm

Ruim 3 weken geleden startte in ons werkgebied de zomervakantie van de basisscholen en de scholen van het voortgezet onderwijs. Wat betekent dat nu voor de werkzaamheden in de praktijk.
Onze praktijken zijn in deze periode normaal geopend. Natuurlijk gaan ook onze logopedisten met vakantie. Dat is nodig. We werken hard en dan is het nodig om ook de tijd te nemen om los te komen van je werk. Dat levert nieuwe energie, nieuwe ideeën & nieuwe inspiratie op.

In ons team gaan we niet allemaal tegelijk met vakantie. We nemen voor elkaar waar en dat biedt voordelen. We nemen een kijkje in elkaars manier van werken en in de dossiervorming. Stellen vragen aan de ander. Wat heeft ertoe geleid dat je deze keuze maakt? Zijn er nog meer manieren om dit op te lossen? Kun je me helpen met….? Zullen we eens kijken naar hoe we dit efficiënter kunnen stroomlijnen?  In onze veilige, open bedrijfscultuur nemen we daar de tijd voor, want daar wordt iedereen beter van. Zowel logopedist als de cliënt.

De zomervakantie is ook een fijne tijd om nieuwe kansen te bieden aan jonge collega’s. Dit jaar hebben we onze voormalige stagiaire een plek als collega logopedist in ons team kunnen aanbieden. Een mooie synergie tussen aanstormend talent en ervaren beroepsbeoefenaars. Naast alle kennis die ze op de opleiding & stages heeft opgedaan, nu in het werkveld verder leren. En nieuwe inbreng in een bestaand team is altijd heel fijn! Coaching is er voor alle logopedisten, maar in de zomervakantie kan er net iets meer tijd voor worden ingepland.

Een aantal cliënten gaat met vakantie en is enkele weken niet aanwezig. Dat geeft meer ruimte in de agenda’s van onze logopedisten. Hierdoor is er meer tijd om complexe casussen uit te werken. In die gevallen kunnen we in de diagnostiekfase vaker de cliënt inplannen, zodat er sneller een diagnose is en een plan kan worden opgesteld.

Een aantal cliënten gaat niet met vakantie. Vaak gebruiken zij die tijd om een inhaalslag te kunnen maken. Wij ervaren meerwaarde in het helpen van ouders in hoe ze het best met de problemen om kunnen gaan en ouders hebben vaak ook net iets meer tijd. Meer tijd betekent vaak meer rust. En rust is voor iedereen belangrijk.

Ik las laatst een quote: ‘We werken niet harder, maar we nemen minder tijd om rust te nemen’. Ik weet dat dit in ieder geval voor mij geldt. Het is mijn voornemen om daar wat aan te veranderen. Ik ga meer rust nemen. En daar is een zomervakantie een goed begin van.