Gewoontedieren: Tips voor kids online!

mm

Veel mensen zijn gewoontedieren. We houden doorgaans van structuur, overzicht en weten wat er gaat komen. Als er een verandering op komst is, zoals een verhuizing of ander werk, proberen we ons daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.
Ook kinderen zijn gewoontedieren. Het is voor kinderen lastiger dan voor volwassenen om bestaande gewoontes te veranderen, aangezien zij niet altijd goed begrijpen wat deze veranderingen inhouden en zich daarop dus minder goed kunnen voorbereiden. We zien onbegrip en soms frustratie bij grote veranderingen zoals een verhuizing, maar ook bij kleine veranderingen kan onbegrip of frustratie voorkomen. Bijvoorbeeld het moment waarop een kind gevraagd wordt te stoppen met de activiteit waar hij mee bezig is en vervolgens iets anders moet gaan doen.

Het Coronavirus brengt niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen grote veranderingen met zich mee. Scholen zijn gesloten, de kinderopvang is niet of beperkt open, spelen met vriendjes en vriendinnetjes kan nu even niet en zelfs bij opa en oma op bezoek vergt de nodige aanpassingen. Daarnaast zijn papa en mama ineens veel thuis en moeten zij niet alleen thuis werken en het gezin draaiende houden, maar ook moeten ze wennen aan de rol van leerkracht en misschien wel logopedist. Kortom, dit zijn grote veranderingen in het leven van een kind.

Nu de logopedie zich online voortzet, is zelfs de logopedie anders dan voorheen. Je ziet elkaar niet meer face-to-face, maar via een beeldscherm en dat is even wennen! De volgende tips kunnen helpen met het wennen aan online logopedie:

1. Zorg voor aandacht

Als je aan je kind vertelt dat er voor vandaag logopedie op de planning staat, zorg er dan voor dat je kind ook daadwerkelijk luistert. Vanuit de keuken roepen dat je kind over 5 minuten moet stoppen met het spelen op de tablet, omdat dan de logopedie begint, werkt meestal niet. Je kan dit simpel oplossen door naar je kind toe te lopen, het spelletje te pauzeren, je boodschap over te dragen en vragen of je kind dit begrepen heeft. Eventueel kan je ook nog vragen of je kind in eigen woorden kan vertellen wat papa of mama net verteld heeft.

2. Maak routine(s)

Als je normaal gesproken naar de praktijk komt, hebben jullie vast je eigen routine. Thuis nog even wat drinken, naar de wc en de schoenen en de jas aan. Op de praktijk nog even wachten in de wachtkamer. Gedurende het wachten misschien samen een boekje lezen of even spelen totdat je logopedist jullie komt ophalen. Probeer eenzelfde soort routine ook te bedenken nu we elkaar online zien. Zo weet je kind wat het te wachten staat en verloopt de overgang naar de online logopedie gemakkelijker.

3. Tel af

Vertel ’s morgens al hoe de rest van de dag eruit gaat zien en dat er logopedie op de planning staat. Vertel hierbij alle activiteiten die jullie gaan doen, zoals eerst even een broodje eten, dan een schoolwerkje doen, buiten spelen, weer even een broodje eten, logopedie en dan nog even op de tablet etc. Herhaal dit in de aanloop naar het moment: ‘over een half uur begint de logopedie’, om dit na 20 minuten, 15 minuten, 10 minuten en 5 minuten nogmaals aan te kondigen. Zo kan je kind zich voorbereiden op wat er komen gaat en weet hij dat hij zijn huidige activiteit zo moet staken.

4. Ga tekenen

Een A4-tje met daarop in plaatjes getekend wat er voor die dag op de planning staat, is zo gemaakt en kinderen hebben hier veel houvast aan. Zo kunnen jullie telkens kijken welke volgende activiteit er komen gaat.

5. Zorg voor zo min mogelijk afleiding

Kinderen hebben even de tijd nodig om van de ene activiteit over te gaan naar een nieuwe activiteit. Ruim daarom tijd in voor het stoppen met de huidige activiteit en creëer even een momentje van rust in de overgang. Pas bijvoorbeeld een routine toe, zoals even drinken, plassen en samen lezen voordat de online logopedie begint. Zorg er daarnaast ook voor dat eventuele stoorzenders zo min mogelijk aanwezig zijn. Zet de televisie en radio uit en zorg ervoor dat eventuele broertjes en zusjes even iets anders te doen hebben.

6. Belonen mag

Om te wennen aan een nieuwe routine, mag je je kind best aanmoedigen door je kind te belonen. Naast het geven van complimenten, kan je ook denken aan een sticker uitzoeken als je kind goed gewerkt heeft tijdens de online logopedie of even een spelletje spelen op de tablet etc.

Als je kind ondanks deze tips nog moeite heeft met de overgang naar online logopedie, is het verstandig om je kind nog wat extra tijd te geven om aan de verandering(en) te wennen.