Op de grens van Oud & Nieuw…

mm

Dit jaar begon gelijk al hectisch, met allerlei prachtige opdrachten die ik mocht doen. Een presentatie voor een NVLF kwaliteitskring dag over de richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Het ontwerpen & uitvoeren van een webinar voor onze vakvereniging de NVLF, over de richtlijn Taalontwikkelingsstoornissen. Een mooie samenwerking met de logopedisten van de ISALA Zwolle en dan met name de collega’s van het schisisteam. Samen ontwikkelden we een cursus voor collega logopedisten en we mochten deze 4 maal geven. Fijn om te horen dat deze als zeer zinvol en praktisch werd ervaren. Het was een druk eerste half jaar, met daarnaast gewoon 4 dagen in de week praktijk draaien. Dat lukte soms niet en dan was het heel fijn dat collega Elise altijd bereid was om voor mij waar te nemen. Thnx daarvoor!

In de zomer vertrok ik met mijn gezin voor een prachtige vakantie naar Bali. Dat was ook wel even nodig om weer op te laden voor een nieuw werkseizoen.

Annelies kreeg meer taken achter de schermen toebedeeld en nam HR taken op zich. Samen met Baukje, onze kwaliteitsfunctionaris, bewaakte zij de verslaglegging in onze dossiers. In september 2018 behaalden we voor de 3keer op rij de audit met 100% goedscore. Trots op ons team!

Op diezelfde dag kregen we helaas het bericht dat onze zeer gewaardeerde collega Kim een andere baan had gevonden. Pfoe, dat was even schrikken zo na 14 jaar bij ons te hebben gewerkt. Fijn voor haar, dichter bij huis en een nieuwe uitdaging. Toch wordt ze gemist met al haar in de loop der jaren vergaarde kennis. Tegelijkertijd kregen we ook heuglijk nieuws, nl dat Baukje zwanger is.

En dan vonden we gelukkig zeer snel een nieuwe collega, te weten Melanie. Zij startte op 1 december 2018 in onze praktijk. Voor een aantal cliënten een oude bekende, aangezien zij al eerder stage in onze praktijk had gelopen.

Opvallend vonden we de toename van het aantal oudere cliënten met taalontwikkelingsstoornissen. Onze klinisch linguïsten, Annelies en Elise zijn dan van onschatbare waarde voor de diagnostiek en het geven van advies aangaande de behandeling door de logopedisten. En met veranderingen in het personeelsbestand is ook de planning een belangrijk onderdeel in onze praktijk. En laat daar nou Janneke heel goed in zijn. Zij kan out of the box denken en komt met oplossingen die anderen niet kunnen bedenken.

Fijn om te werken in dit team van logopedisten en klinisch linguïsten!

En dan hebben we zowel in het voorjaar als in het najaar gebarencursussen gegeven. Ik vind dat echt superleuk om te doen. Niet alleen cliënten uit de praktijk, maar ook andere belangstellenden deden mee. Altijd enthousiast en zo goed toepasbaar bij de kinderen met taalontwikelingsstoornissen, Downsyndroom of 22Q11deletiesyndroom.

Dan zijn we in het afgelopen jaar ook veel samenwerkingen aangegaan. Zo behandelen we regelmatig samen met collega’s uit cluster 2 scholen of andere onderwijscentra kinderen. Wat fijn om van elkaar te leren en samen ervoor te zorgen dat de cliënt in kwestie beter gaat leren spreken. Voor die collega’s dank jullie wel voor het vertrouwen. Ik hoop dat we dergelijke vormen van samenwerking nog vaak mogen opzetten en verder kunnen uitbouwen.

Mijn wens voor 2019 is dat we allemaal gezond en gelukkig mogen zijn en blijven. Dat Baukje en haar man een prachtig kind mogen krijgen. Dat we in dit team verder mogen werken en onze specialisaties mogen uitbreiden, waarover later meer. Ik hoop dat we met ons team, onze cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen om elkaar beter te leren begrijpen. Ik hoop dat ik mijn kennis opnieuw mag overdragen aan collega’s in het werkveld aangaande schisis, spraakmotorische problemen en taalontwikkelingsstoornissen. Naast het werken in de praktijk hoop ik aankomend jaar opnieuw gebarentrainingen te mogen geven en opnieuw het vertrouwen van collega’s buiten onze praktijk te mogen krijgen om samen te kunnen werken aan verbetering van de logopedische zorg.

Ik wens iedereen een goed, gezond en gelukkig 2019.