Ondersteuning bij articulatietherapie Downsyndroom

mm

In het algemeen wordt er bij articulatietherapie een groot beroep gedaan op de auditieve vaardigheden. Bij mensen met Downsyndroom zijn er juist vaak problemen op het gebied van gehoor en auditieve vaardigheden als auditieve discriminatie (verschillen leren horen tussen spraakklanken), auditieve synthese (het aan elkaar plakken van klanken tot één woord) en het beperkte auditieve korte termijn geheugen. Daarom is het van essentieel belang dat bij articulatietherapie bij mensen met Downsyndroom visuele ondersteuning wordt gegeven.

Als logopedisten gebruiken we verschillende methodieken zoals:

  • het gebruik van ondersteunende gebaren (NmG: Nederlands met ondersteunende Gebaren)
  • ondersteunen met schriftbeeld (leren lezen om te leren praten)
  • klankgebaren (visualiseren welke klank er gearticuleerd moet worden)

Naast dat we gebruik maken van auditieve en visuele informatie kunnen we kinderen ook helpen door ze te laten voelen hoe je een klank, een woord of een zin moet uitspreken. Hiervoor gebruiken we de PROMPT methodiek. PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. De logopedist gebruikt hierbij één hand voor steun aan het hoofd van de cliënt en één hand voor manipulatie van de spraakbewegingen en om posities aan te duiden.

De articulatoren krijgen hierdoor van buitenaf prikkels die leiden tot tactiele en kinesthetische feedback. Zo ervaart de cliënt de juiste volgorde van bewegingen die nodig zijn voor de vorming van spraakklanken en woorden. Hiermee bouwt de cliënt een referentie op van het bewegingspatroon bij klanken of woorden. Met deze referentie kan vervolgens het bewegingspatroon worden teruggevonden.

Uit klinische ervaring blijkt deze methodiek goed te werken bij kinderen met Downsyndroom en wordt dit aanvullend ingezet in onze behandelingen.

Caroline Nouwels schreef hierover een artikel dat gepubliceerd werd in het kwartaalblad Down & Up van de Stichting Downsyndroom. Lees hier voor het artikel.

2119-logopedisch-centrum-nouwels