Logopedie bij baby’s?!

mm

In onze praktijk zijn Kim, Baukje en Caroline aanvullend opgeleid tot preverbaal logopedist. Wat is dat eigenlijk?

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen noem je preverbale logopedie.  Ook de wat oudere term prelogopedie wordt nog regelmatig gebruikt.

Preverbale logopedisten werken met baby’s en hele jonge kinderen. Bij een ziekenhuisopname kan een preverbaal logopedist ingeschakeld worden om onderzoek te doen wanneer het drinken, eten of slikken niet goed gaat. Aan de hand van de uitkomsten worden adviezen gegeven om het drinken, eten of slikken te verbeteren.

Na ontslag uit het ziekenhuis zal de preverbale logopedie aan huis geregeld worden. Hier komen wij als preverbaal logopedisten uit een eerstelijns praktijk in beeld. Wij hebben een goed contact met de logopedisten uit de verschillende ziekenhuizen in ons werkgebied en bijna altijd is er telefonisch contact voordat een kind met ontslag gaat.

Zo wordt een goede overdracht gewaarborgd. Wanneer kinderen met sondevoeding naar huis gaan is er samenwerking met het PREVOS (Prematuren met Vervroegd Ontslag met Sondevoeding thuis) team.

Caroline Nouwels onderzoekt baby met cervicale ausculatie in kader van preverbale logopedie

Daarnaast worden in onze praktijken ook baby’s en jonge kinderen aangemeld via de jeugdgezondheidszorg arts. Wanneer de reguliere adviezen van wijkverpleegkundigen onvoldoende zijn voor een kind, kan men besluiten om ons in te schakelen. Baby’s die niet goed aan de borst of fles drinken en jonge kinderen die moeite hebben met het accepteren van stukjes in de voeding komen vaak via deze weg onze praktijk binnen.

In veel gevallen komen we bij baby’s en jonge kinderen onder de 2 jaar met eet- en slikproblemen aan huis.